Publicaties over de historie van organisaties

 • A.J. van Steijn, 1939, Staatsboschbeheer 1899-1939, s-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij.
  • Ter ere van het 40-jarig bestaan van Staatsbosbeheer werd dit boek uitgebracht waarin door veel verschillende personen uit de bosbouwsector een onderdeel van de bosbouw wordt beschreven.
 • H. van den Bosch, 1986, Landbouwscholen in Wageningen, Wageningen, Landbouwuniversiteit , Wageningen.
  • Dit boek beschrijft de geschiedenis van 100 jaar bosbouwonderwijs in Nederland, maar ook de ontwikkeling van het landbouwonderwijs en de voorgeschiedenis van de Rijkslandbouwschool zijn opgenomen omdat het bosbouwonderwijs vanaf het begin deel is geweest van het landbouwonderwijs.
 • R. Snijders & K. Dansen, 1989, Het Geldersch Landschap, 60 jaar bescherming van natuur en cultuur, Arnhem, Stichting Het Geldersch Landschap.
  • Een aantal gebieden die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van de stichting Het Geldersch Landschap worden uitgebreid beschreven. Ook bevat dit boek een beschrijving van het beheer door Het Geldersch Landschap in de afgelopen 60 jaar en een overzicht van alle in het bezit zijnde terreinen in 1989.
 • Peter Lommerse, 1990, De Rijkszaadeest in Stroe, Utrecht, Staatsbosbeheer.
  • Deze publicatie bevat een korte beschrijving van de bosbouw rond de eeuwwisseling, het ontstaan en de ontwikkeling van de Rijkszaadeest en korte biografien van enkele belangrijke personen binnen het eestbedrijf.
 • J. Buis en J.P. Verkaik, 1999, Staatsbosbeheer - 100 jaar werken aan groen Nederland, Utrecht, Uitgeverij Matrijs.
  • In dit boek is te lezen hoe Staatsbosbeheer zich in een eeuw heeft ontwikkeld van een kleine overheidsdienst tot een zelfstandige natuurbeheerorganisatie en hoe het bos en bosbeheer in die tijd is ontwikkeld.