Een welbekend motto is “Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat”. Dat gaat zeker op voor bosbeheer, waarbij het vaak decennia, zo niet eeuwen, duurt voordat maatregelen tot het gewenste effect leiden. Onze voorouders hadden bepaalde doelen met hun bosbeheer en hebben daar ook naar gehandeld. Veel van onze huidige bossen dragen nog kenmerken van vroeger beheer en gebruik. Boshistorie is daarom een onderwerp waar veel bosbeheerders bewust en onbewust mee te maken hebben. De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor historisch erfgoed in bossen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar relicten van bosbeheer en bosaanleg in het verleden, maar ook naar restanten van het landgebruik voordat het bos er was. Stichting Probos heeft hier door middel van het boek ‘Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer’ en diverse voorbeeldprojecten haar steentje aan bijgedragen. Ook met deze website probeert Probos bosbeheerders en anderen te interesseren voor boshistorie en het historisch erfgoed in onze bossen. Ook is de website bedoeld om basisinformatie over dit onderwerp aan te reiken. Het is de bedoeling om deze website de komende jaren uit te laten groeien tot een portal voor boshistorische kennis.